Sosyal Sorumluluk

Ürünlerimizin nasıl yapılabileceği konusunda müşterilere güvenilir bilgiler dağıtmak çevresel performanslarını geliştirmek

  • Müşterilerimize minimum düzeyde katkıda bulunan ürünler sunmak yaşam döngüleri boyunca çevresel etki
  • Bilgi ve farkındalıklarını artırmak için çalışanlarımızı sürekli eğitmek çevre sorunlarının önlenmesi ve güvenli ve sağlıklı bir iş yeri yaratılması çevresel bakış açısı
  • Yürürlükteki çevre mevzuatına ve yönetmeliklerine ve ayrıca işimizi etkileyen diğer çevresel gereklilikler
  • Sürekli iyileştirmeler üzerinde sürekli ve sistematik olarak çalışmak kirliliği önlemek ve kendi çevresel performansımızı geliştirmek için